Ρήματα ζωής

Τι να προτιμήσεις

13 Νοεμβρίου 2017

Προτίμησε τη σπουδή, που κάνει και τα δύσκολα, εύκολα. Όχι τη ραθυμία που παρουσιάζει και τα εύκολα, δύσκολα.

”Σπουδή, σπουδήν γεννά και ραθυμία, ραθυμίαν”.

 

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

 

akl