Ρήματα ζωής

Τι παρακαλούσε ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς τον Κύριο;

14 Νοεμβρίου 2017

Κύριε φώτισόν μου το σκότος.

Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς

3