Ρήματα ζωής

Ο δίκαιος άνθρωπος

11 Δεκεμβρίου 2017

Ο δίκαιος άνθρωπος, είτε τρώγει, είτε πίνει, κάνει τα πάντα για την δόξα του Θεού.

 

 

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας  

 

 

Screen shot 2014-12-09 at 12.23.30 AM