Πεμπτουσία

«Η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι η μόνη επιλογή» (Γεράσιμος Λυμπεράτος, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου)

12 Δεκεμβρίου 2017