Ρήματα ζωής

Ούτε τις πολλές, ούτε τις λίγες (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

17 Δεκεμβρίου 2017

Πολλοί κοινωνούν μια φορά το χρόνο, άλλοι δύο φορές, άλλοι περισσότερες. Ποιους απ’ αυτούς θα επιδοκιμάσουμε; Όσους μια φορά, όσους πολλές ή όσους λίγες φορές μεταλαβαίνουν; Ούτε τους μία ούτε τις πολλές ούτε τους λίγες, μα εκείνους που πλησιάζουν στο άγιο Ποτήριο με καρδιά αγνή, με βίο ανεπίληπτο. Αυτοί ας κοινωνούν πάντα.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος