Πεμπτουσία

«Ο ορισμός της έννοιας «απόβλητο» είναι διαρκώς μεταβαλλόμενος και εξελισσόμενος» (Παναγιώτης Σίσκος, Καθηγητής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)

18 Δεκεμβρίου 2017