Πεμπτουσία

«Το στουδιτικό Τυπικό στη λειτουργική παράδοση της Κωνσταντινουπόλεως: μια μελέτη μέσα από τα λεξιονάρια» (Γεώργιος Ανδρέου, Διδάκτωρ Θεολογίας Paonti sio Instituto Orientale)

14 Ιανουαρίου 2018