Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

Ψαλτική τέχνη: Άνθρωπος – Υγεία (Γιώργος Ναούμ, Πρωτοψάλτης-Ιατρός)

23 Ιανουαρίου 2018