Ρήματα ζωής

Η ελεημοσύνη

13 Φεβρουαρίου 2018

Η ελεημοσύνη δεν περιορίζεται τοπικά ή χρονικά, αλλά, ως καθήκον έμπρακτης αγάπης, βρίσκεται παντού και παρηγορεί όπου και όταν η περίσταση το απαιτεί.

 

 

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

 

 

eleymosini