Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

Τα οφέλη της Ψηφιακής Υγείας (Χρίστος Ν. Σχίζας, PhD, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου)

13 Φεβρουαρίου 2018