Πεμπτουσία

Ιατρική ακριβείας: Σύγχρονα εργαλεία πρόληψης (Κωνσταντίνος Παττίχης, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου)

14 Φεβρουαρίου 2018