Πεμπτουσία

Χερουβικόν Χαρ. Παπανικολάου ήχ. β΄- (Βατοπαιδινός Χορός)

23 Φεβρουαρίου 2018

Βατοπαιδινοί πατέρες ψάλουν τον Χερουβικό Ύμνο σε ήχο β΄και μέλος Χαραλάμπους Παπανικολάου. Οι μελοποιήσεις του Χαρ. Παπανικαλάου-μεγάλης μουσικής φυσιογνωμίας του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα-καθιερώθηκαν στην αγιορειτική λειτουργική πρακτική και κληροδοτούνται έκτοτε στις νεότερες γενιές ψαλτών, εμπλουτίζοντας την μεγάλη αγιορειτική παράδοση.

%gtggpapllakjraedcavbnamkaiauyat%