Πεμπτουσία

Η διαπλοκή της Βιοηθικής με την προστασία δεδομένων υγείας και γενετικών δεδομένων (Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Νομική Ελέγκτρια στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

24 Φεβρουαρίου 2018