Πεμπτουσία

Παιδί και Ψαλτική Τέχνη (Κωνσταντίνος Πολίτης, Πρωτοψάλτης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.))

12 Μαρτίου 2018