Πεμπτουσία

Αξιοποιώντας την τεχνολογία μέσα στη παράδοση (Κωνσταντίνος Πολίτης, Πρωτοψάλτης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.))

14 Μαρτίου 2018