Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

Κύριε, εδοκίμασάς με, και έγνως με (Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Μυτιληναίος (†))

19 Μαρτίου 2018

Ο μακαριστός Γέρων Αθανάσιος Μυτιληναίος, στην δωδέκατη ομιλία του για το βιβλίο των Ψαλμών της Π. Διαθήκης, αναλύει τον 138ο Ψαλμό του Δαυίδ, που αναφέρεται στην πανταχού παρουσία και παγγνωσία του Θεού, ο οποίος γνωρίζει με ακρίβεια τα βάθη του ανθρώπου και όλης της δημιουργίας, και στη συνέχεια αναπτύσσει πώς ανταποκρίθηκε ο Δαυίδ στους φίλους και τους εχθρούς του Θεού.

 

%audio%