Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

«Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα, τι καθεύδεις» (κοντάκιον του Μεγάλου Κανόνος) (Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία)

20 Μαρτίου 2018

Από ηχογράφηση συναυλίας της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας στην Πάτρα στις ‎03-11-2006. Το μέλος του Κων/νου Πρίγγου ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Αλίμου κ. Παναγιώτης Κουτράς.

%audio%