Πεμπτουσία

Χερουβικός ύμνος, ήχ. πλ. α΄-Βατοπαιδινός Χορός

25 Μαΐου 2018

Ο Χερουβικός ύμνος ψάλλεται σε αργό μέλος από το δεξιό χορό πριν από την έξοδο των Τιμίων Δώρων και μαζί του άρχεται το μυσταγωγικό μέρος της Θ. Λειτουργίας. Πρόκειται για αρχαίο ύμνο που απαντάται στις Λειτουργίες του Ιακώβου και αγίου Μάρκου και εισήχθη στις βυζαντινές Λειτουργίες από την εποχή του Ιουστινιανού. Το Χερουβικό ανθολογείται σε όλες τις Παπαδικές και Ανθολογίες της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου, ως αναπόσπαστο τμήμα και αναγκαίο μέλος της Θ. Λειτουργίας.

Ο βατοπαιδινός χορός ερμηνεύει τον Χερουβικό ύμνο σε ήχο πλ. α΄.