Ρήματα ζωής

Τηλέφωνο επικοινωνίας (Πρεσβύτερος Δημήτριος Γκαγκαστάθης, Εφημέριος Ι.Ν. Ταξιαρχών Πλατάνου Τρικάλων († 1975))

13 Ιουνίου 2018

20150613-3

Κανείς δεν μπορεί να βγει μπροστά στη δύναμη του Θεού. Διά της προσευχής και της πίστεως δείχνει θαύματα ο Κύριος. Η προσευχή είναι το τηλέφωνο που επικοινωνεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Δεν χάνει ποτέ η εργασία του Θεού.

 

 

παπα Δημήτρης Γκαγκαστάθης