Σοφίας λόγοι

Ποτέ δεν πρέπει (Νικολάι Μπερντιάεφ)

17 Ιουλίου 2018

Για την ελευθερία μπορεί και πρέπει να θυσιάζεις τη ζωή σου, αλλά για τη ζωή σου ποτέ δεν πρέπει να θυσιάζεται η ελευθερία.

 

Νικολάι Μπερντιάεφ