Ρήματα ζωής

Σε βλέπει πραγματικά (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)

20 Ιουλίου 2018

20150720-1Να στέκεσαι και να προσεύχεσαι μπροστά στην εικόνα του Σωτήρα μας, σαν να στέκεσαι μπροστά στον ίδιο. Ο Θεός που είναι Αγάπη, παρίσταται με τη χάρη του. Με τα ζωγραφισμένα στην εικόνα μάτια του σε βλέπει πραγματικά.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης