Ρήματα ζωής

Όλοι πρέπει να μετανοούμε (Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης)

1 Αυγούστου 2018

20150801-1Να μετανοούμε για να σωθούμε. Ας αφήσουμε τα έργα του σκότους, και ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός… Είναι αναγκαία σε όλους η μετάνοια και η εξαγόρευση των σφαλμάτων και πταισμάτων μας.

Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης