Ρήματα ζωής

Δεν κατακτά αλλά αγιάζει (Γέροντας Εφραίμ, Προηγούμενος Ι.Μ. Φιλοθέου)

2 Αυγούστου 2018
CLE_01090

CLE_01090

Η Εκκλησία του Χριστού είναι Καθολική με την έννοια, ότι κατέχει όλο το πλήρωμα της αληθείας και της χάριτος διά τον φωτισμό και την απολύτρωση του κόσμου· και επί πλέον είναι Καθολική με την έννοια ότι «δυνάμει» τείνει, όχι να κατακτήσει, αλλά να αγιάσει τον κόσμο. Κεφαλή της Εκκλησίας ο Χριστός και ημείς μέλη εκ μέρους συνδεόμενοι διά της κοινής πίστεως «εν τω συνδέσμω της αγάπης». Η ιστορία της Εκκλησίας είναι ιστορία αγώνος εξαγιασμού των πιστών της.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης