Σοφίας λόγοι

Μακρύς και δύσκολος (Κωνσταντίνος Καβάφης)

3 Αυγούστου 2018

Είναι μακρύς και δύσκολος της αρετής ο δρόμος.

 

Κων/νος Καβάφης