Θαυμαστές διηγήσεις

Ούτε τέσσερα ζώα δεν θα μπορούσαν να τα μεταφέρουν!

22 Αυγούστου 2018

Ο Γέρων Χατζη-Γεώργης ο Αθωνίτης (1809-1866).

Άλλοτε πάλι, από την Κερασιά ο Γέροντας [Γέρων Χατζη-Γεώργης ο Αθωνίτης] είχε πάει με τον υποτακτικό του Αβραάμ ψηλά στον Άθωναγια για κάτι χρειαζούμενα ξύλα.
Αφού έκοψαν αρκετά, άπλωσε το σχοινί, τα στοίβαξε και λέει στον Πατέρα Αβραάμ να τα φορτωθή.

Εκείνος παραξενεύτηκε, γιατί ήταν πολλά -ούτε τέσσερα ζώα δεν θα μπορούσαν να τα μεταφέρουν-, αλλά πίστευε στην αγιότητα του Γέροντά του και κάθησε να τα φορτωθή.
Ο Χατζη-Γεώργης σταύρωσε το φορτίο και βοήθησε τον Αβραάμ να σηκωθή.
Έλεγε δε αργότερα ο ίδιος [ο Αβραάμ]· «λες και είχα στην πλάτη μου ένα ελαφρό πάπλωμα».

Από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτη, ο «Γέρων Χατζη-Γεώργης ο Αθωνίτης (1809-1866)», έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Μοναζουσών «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης.