Σοφίας λόγοι

Με αδικίες και ψευτιές

16 Σεπτεμβρίου 2018

Δεν μπορεί κανένας ν’ αποκτήσει δύναμη, σταθερή με αδικίες, επιορκίες και ψευτιές.

 

Δημοσθένης