Ρήματα ζωής

Χρειάζεται φωτισμός (Πρεσβύτερος Δημήτριος Γκαγκαστάθης, Εφημέριος Ι.Ν. Ταξιαρχών Πλατάνου Τρικάλων († 1975))

20 Σεπτεμβρίου 2018

20150920-3Είθε ο Κύριος να φωτίσει όλο τον κόσμο, να αισθανθεί τις αμαρτίες του και επιστρέψει στην Εκκλησία, με μετάνοια και εξομολόγηση… Είναι ανάγκη να αγωνισθούμε και επαγρυπνήσουμε για τη σωτηρία ψυχών.

παπα Δημήτρης Γκαγκαστάθης