Ρήματα ζωής

Άλλη είναι η αιτία     (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

3 Οκτωβρίου 2018

20151003-1

Δεν είναι αιτία των ηθικών πτώσεων η φύση των πειρασμών, αλλά η αμέλεια αυτών που πειράζονται.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος