Σοφίας λόγοι

Κρατάει λίγο (Σωκράτης)

12 Οκτωβρίου 2018

Το κάλλος είναι τυραννία που κρατάει λίγο καιρό.

 

Σωκράτης