Ρήματα ζωής

Δεν είναι αληθινή (Άγιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Αχρίδος)

21 Οκτωβρίου 2018

Δεν είναι αληθινή (Άγιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Αχρίδος)

20151021-2

Η κοσμική χαρά δεν είναι αληθινή χαρά· αντίθετα, κοντά στον Κύριο και οι θλίψεις φέρνουν χαρά.

 

Άγιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Αχρίδος