Σοφίας λόγοι

Με λαχτάρα και κέρδος (Άλκοτ Άμος, Αμερικανός φιλόσοφος)

21 Οκτωβρίου 2018

Άριστο βιβλίο είναι εκείνο που ανοίγουμε με λαχτάρα και κλείνουμε με κέρδος.

 

Άλκοτ Άμος, Αμερικανός φιλόσοφος