Σοφίας λόγοι

Για μεγαλύτερη ωφέλεια (Σωκράτης)

22 Οκτωβρίου 2018

Τους δύο αδερφούς ο Θεός τους έπλασε για μεγαλύτερη ωφέλεια από τα δύο χέρια και τα δύο πόδια και τα δύο μάτια και όσα άλλα έπλασε ζευγαρωτά στους ανθρώπους.

 

Σωκράτης