Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

Κεκραγάρια ήχ. α΄(«Φιλαθωνίται»-«Τρόπος»)

22 Οκτωβρίου 2018

Ο χορός ψαλτών «Φιλαθωνίται» με χοράρχη τον Δημήτρη Μανούση στο δεξιό χορό και ο ψαλτικός χορός  «Τρόπος» με χοράρχη τον Κώστα Αγγελίδη στο αριστερό αναλόγιο ψάλλουν σε αγρυπνία στην Μονή Βατοπαιδίου τα Κεγραγάρια σε ήχο α΄και μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου.