Σοφίας λόγοι

Δεν επιτρέπεται (Βιττόριο Αλφιέρι, Ιταλός δραματουργός)

16 Νοεμβρίου 2018

Δεν επιτρέπεται (Βιττόριο Αλφιέρι, Ιταλός δραματουργός)

Δεν επιτρέπεται στον άνθρωπο να διασφαλίζει την ευτυχία του με το έγκλημα.

 

Βιττόριο Αλφιέρι (Ιταλός δραματουργός)