Σοφίας λόγοι

Δεν επιτρέπεται (Βιττόριο Αλφιέρι, Ιταλός δραματουργός)

16 Νοεμβρίου 2018

Δεν επιτρέπεται στον άνθρωπο να διασφαλίζει την ευτυχία του με το έγκλημα.

 

Βιττόριο Αλφιέρι (Ιταλός δραματουργός)