Σοφίας λόγοι

Είναι το σχολείο μου (Άλκοτ Άμος, Αμερικανός φιλόσοφος)

17 Νοεμβρίου 2018

Η ζωή είναι το σχολείο μου. Προσπαθώ να αριστεύσω, ακολουθώντας το δρόμο της τιμής.

 

Άλκοτ Άμος (Αμερικανός φιλόσοφος)