Ρήματα ζωής

Πρόσκαιρο και αιώνιο (Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ)

19 Νοεμβρίου 2018

20151119-2
Με το πικρό ποτήρι των πρόσκαιρων θλίψεων ο πανάγαθος προσφέρει στον άνθρωπο το απέραντο και αιώνιο έλεός του.

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ