Σοφίας λόγοι

Ολέθριες συνέπειες

7 Δεκεμβρίου 2018

Ολέθριες συνέπειες

Οι υπερβολικοί ανταγωνισμοί φέρνουν ολέθριες συνέπειες για τα κράτη και τα οδηγούν μπροστά σε μεγάλους κινδύνους.

 

Πλούταρχος