Συναξαριακές Μορφές

Σύλληψη της Αγίας Άννης

9 Δεκεμβρίου 2018

agia_annaΕορτάζει στις 9 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

 

Ουχ ώσπερ Εύα και συ τίκτεις εν λύπαις.

Χαράν γαρ Άννα ένδον κοιλίας φέρεις.

Τη δ’ ενάτη Μαρίην Θεομήτορα σύλλαβεν Άννα.

Βιογραφία

Για τη μητέρα της Θεοτόκου Άννα, δεν αναφέρουν τίποτα σχετικό τα Ευαγγέλια, ούτε τα υπόλοιπα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Σύμφωνα όμως με την παράδοση της Εκκλησίας, ο Ιερέας Ματθάν, κάτοικος της Βηθλεέμ, απέκτησε τρεις θυγατέρες: τη Μαρία, τη Σοβή και την Άννα.

Η Μαρία, αφού παντρεύτηκε στη Βηθλεέμ, γέννησε εκεί την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή.

Η Άννα παντρεύτηκε τον Ιωακείμ από τη Γαλιλαίο. Μετά από πολλά χρόνια ατεκνίας, απέκτησε κόρη, την Παρθένο Μαρία.

Η παράδοση αναφέρει ότι οι γονείς της την αφιέρωσαν στην υπηρεσία του Ναού της Ιερουσαλήμ, σε ηλικία τριών ετών. Αυτοί δε μετά από λίγα χρόνια πέθαναν.

Την Αγία Άννα τιμούσαν από τα αρχαία χρόνια. Το συμπεραίνουμε αυτό από διάφορους Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και από αρχαίους εκκλησιαστικούς ύμνους, που υπάρχουν προς τιμήν της μητέρας της Θεοτόκου. Επίσης, το έτος 550 μ.Χ., ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός, αφιέρωσε ναό στην Κωνσταντινούπολη προς τιμήν της Αγίας Άννας.

 Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος δ’.

Σήμερον της ατεκνίας δεσμά διαλύονται· του Ιωακείμ γαρ και της Άννης εισακούων Θεός, παρ᾽ ελπίδα τεκείν αυτούς σαφώς, υπισχνείται θεόπαιδα· εξ ης αυτός ετέχθη ο απερίγραπτος, βροτός γεγονώς, δι᾽ Αγγέλου κελεύσας βοήσαι αυτή· Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου.

 Κοντάκιον

Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.

Εορτάζει σήμερον, η οικουμένη, την της Άννης Σύλληψιν, γεγενημένην εκ Θεού· και γαρ αυτή απεκύησε, την υπέρ λόγον, τον Λόγον κυήσασαν.

 

Σύλληψη της Αγίας Άννης

Σύλληψη της Αγίας Άννης

Αγία Άννα

Αγία Άννα

Αγία Άννα

Αγία Άννα

Αγία Άννα

Αγία Άννα

Αγία Άννα

Αγία Άννα

Αγία Άννα

Αγία Άννα

Πηγή:  saint.gr