Σοφίας λόγοι

Εύκολα μπορεί (Πλούταρχος)

12 Ιανουαρίου 2019

Όποιος συνήθισε ν’ αντιμετωπίζει ήρεμα και με καλοσύνη και ευγένεια τα πράγματα της ζωής, εύκολα μπορεί να συναναστρέφεται τους ανθρώπους με ευγένεια και πραότητα.

 

Πλούταρχος