Συναξαριακές Μορφές

Η Αγία Παρθενομάρτυς Αγάθη

5 Φεβρουαρίου 2019

Agia Parthenomartys Agathi 52

Η ιάτειρα των μαστικών παθήσεων

 

Η μνήμη αυτής τη 5η Φεβρουάριου

 

Ύμνοι Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαννανίτου

Απολυτίκιον.

’Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

Ρόδον εύοσμον, της παρθενίας, νύμφη άφθορος, του Ζωοδότου, αναδέδειξαι Αγάθη πανεύφημε· των αγαθών την πηγήν γαρ ποθήσασα, μαρτυρικώς εν τω κόσμω διέπρεψας. Μάρτυς ένδοξέ, λιταίς σου θείαις αγάθυνον, τους πόθω μεγαλύνοντας τους άθλους σου.

Κοντάκιον.

Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.

Στολιζέσθω σήμερον η Εκκλησία, πορφυρίδα ένδοξον, καταβαφείσαν εξ αγνών, λύθρων Αγάθης της Μάρτυρος· χαίρε βοώσα, Κατάνης το καύχημα.

Μεγαλυνάριον.

Εις οσμήν των μύρων σου των τερπνών, έδραμον Σωτήρ μου, ανεβόας τω Ιησού, νομίμως αθλούσα, Αγάθη Αθληφόρε· διό του σου Νυμφίου, τρυφάς τοις κάλλεσι.

 

 

Αγιογραφία Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Οινουσσών Χίου

© Ιερομόναχος Δημήτριος Καββαδίας