Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

Χερουβικό Χαρ. Παπανικολάου, ήχ. γ΄-(Χορός Αγιορειτών)

11 Φεβρουαρίου 2019

Χορός αγιορειτών πατέρων ψάλει τον χερουβικό ύμνο σε μέλος Χαρ. Παπανικολάου και ήχο γ΄, σε αγρυπνία που τελέστηκε στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου επί τη μνήμη των Βατοπαιδινών αγίων (π.η. 10-7-2013). Τους χορούς επάνδρωσαν πατέρες της μονής Ξενοφώντος στον δεξιό χορό και Καρακαλληνοί στον αριστερό χορό.