Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

Αίνοι Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου-Χρ. Θεοδοσόπουλος

14 Φεβρουαρίου 2019

Αίνοι Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου-Χρ. Θεοδοσόπουλος

O Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος ψάλει τους Αίνους της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου, ερμηνεύοντας με το καλύτερο τρόπο το περιεχόμενο των ύμνων αυτών που χαρακτηρίζονται για το κατανυκτικό ύφος τους.