Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

«Μη προσευξώμεθα» – Μανώλης Χατζημάρκος (Μανώλης Χατζημάρκος, Πρωτοψάλτης, Μουσικοδιδάσκαλος, Χοράρχης †)

16 Φεβρουαρίου 2019

Στιχηρό ιδιόμελο της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου εις ήχον α΄. Ψάλλει ο αμίμητος Μανώλης Χατζημάρκος.

Μη προσευξώμεθα φαρισαϊκώς, αδελφοί· ο γαρ υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται· ταπεινωθώμεν εναντίον του Θεού, τελωνικώς δια νηστείας κράζοντες· Ιλάσθητι ημίν ο Θεός, τοις αμαρτωλοίς.

Η επεξεργασία της εικόνας και του βίντεο έγιναν από τον Λεωνίδα Τσούκαλα, Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Εκκλ. Ιδρύματος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Για περισσότερα video στο YouTube πατήστε εδώ