Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων

Αναγκαίος ο εξορθολογισμός των σχέσεων Εκκλησίας-Κράτους

15 Μαρτίου 2019

«Με την πρόταση μας για την κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους και την υποχρεωτικότητα του πολιτικού όρκου κάνουμε ένα ώριμο και αναγκαίο βήμα για τον εξορθολογισμό των σχέσεων της Εκκλησίας με το κράτος», επισήμανε ο πρωθυπουργός ατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος. και σημείωσε: «Ένα βήμα που και οι φωτισμένες δυνάμεις της Εκκλησίας αναγνωρίζουν ως αναγκαίο να είναι σαφές τι ανήκει στο Θεό και τη συνείδηση και τι αφορά τη δημόσια σφαίρα και τη λειτουργία του κράτους».

Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr