Ρήματα ζωής

Βαθμιαία μεταβάλλεται (Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς († 1979))

15 Μαρτίου 2019

Βαθμιαία μεταβάλλεται (Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς († 1979))

Όταν η ψυχή παραδοθεί στο Θεό και ζει σύμφωνα με τους νόμους Του, τότε βαθμιαία η ζωή της μεταβάλλεται σε παράδεισο. Όταν όμως η ψυχή δοθεί στην αμαρτία, το «νόμο» αυτόν του διαβόλου, η ζωή της βαθμιαία μεταβάλλεται σε κόλαση.

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς