Ρήματα ζωής

Θα βρεθείς σοφός (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)

15 Μαρτίου 2019

Μίλησε  σαν μαθητευόμενος και όχι σαν διδάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός σ’ όλη σου τη ζωή.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος