Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

Η μετάνοια είναι η μόνη ασφαλής οδός σωτηρίας

20 Απριλίου 2019

Η μετάνοια είναι η μόνη ασφαλής οδός σωτηρίας

 Ο άνθρωπος λόγω της αμαρτωλής φύσεως του και της ροπής προς το κακό, δεν είναι δυνατόν να κρατήση αμόλυντο το χιτώνα της ψυχής που φόρεσαι μετά το Αγιο Βάπτισμα. Τούτο προέβλεψε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και από άπειρη ευσπλαγχνία μας χάρισε το δεύτερο βάπτισμα, την μετάνοια, που αποτελεί τον ασφαλή δρόμο της σωτηρίας μας. Μυστήριο μέγα η μετάνοια, μυστήριο του απείρου ελέους και της αγάπης του Θεού, μέσα στο οποίο μπορούμε να αποκτήσουμε τη πρώτη στολή, να αναγεννηθούμε και να φτάσουμε στην τελείωσι και την αγιότητα.

Και “προάγουσι ημάς οι τελώναι και αι πόρναι εις την βασιλείαν των ουρανών”. Πως όμως θα προσεγγίσουμε στο μέγα αυτό μυστήριο και θα το βιώσουμε σε όλο του το βάθος. Μας το λέει ο Κύριος στον λόγο της παραβολής του ασώτου.

Πρώτη κίνησις ῾῾ελθών εις εαυτόν῾῾ , ήτοι η συναίσθησις της αμαρτωλότητος μας. Είμαστε αμαρτωλοί αδελφοί μου. Η αμαρτία φέρνει κενό μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, ο κορεσμός της αμαρτίας φέρνει ανικανοποίητο, απόγνωσι, στενοχωρία, ταραχή, δυσαρμονία, εμπάθεια, μίσος, κακία και υπέρμετρο εγωισμό. Ασφυκτιά η ψυχή μέσα στην υποδούλωσι της στα αμαρτωλά πάθη της. Αρχίζει να βιώνη την απουσία της χάριτος και να αισθάνεται το βάραθρο της αμαρτωλότητος της.

Τότε πρέπει και κάνει τη δεύτερη κίνησι, την επιστροφή στον Πατέρα. Αναλογίζεται τα αγαθά που είχε και έχασε, την αμαύρωσι του κατ᾽ εικόνα της ψυχής, μετανοεί και κινήται να ξαναβρή τον στοργικό Πατέρα.

Η μετάνοια αυτή, δεν είναι ένα απλό συναίσθημα η απλές σκέψεις λογικής, είναι μια καρδιακή κίνησις, ποτισμένη με δάκρυα, πόνο, συντριβή, που θα πεί στον Πατέρα: “Ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιον Σου και ουκ ειμί άξιος κληθήναι υίος σου” . ¨Η μετάνοια αύτή οδηγή στην εσχάτη ταπείνωσι που ελκύει την αγάπη του Θεού και σβήνει το χειρόγραφο των αμαρτιών μας, μας ενδύει την πρώτη στολή και μας χαρίζει το δακτυλίδι της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.

Αδελφοί μου Ελληνες Ορθόδοξοι, σήμερα η Ελλάδα μας υποφέρει και πονάμε ολοι. Η αιτία είναι οι πολλές μας αμαρτίες και η αμετανοησία μας. Ας αφυπνιστούμε έστω και την 11ην, ας μετανοήσουμε, ας κλαύσουμε ενώπιον Κυρίου. Ο Θεός και η Παναγία μας μας αγαπούν και πολλές φορές έδειξαν την ευαρέσκεια τους στο έθνος μας. Ας μετανοήσουμε, ας ομονοήσουμε για να σώσουμε τα ιερά και τα όσια της πατρίδος μας, να σώσουμε την καρδία της Ορθοδοξίας. Όλοι μας βλέπουν ως φως. Φως στο πολιτισμο, φως στην πίστι. Τα αίματα των μαρτύρων και των αγίων μας ας γίνουν ορόσημο στην μεταστροφή μας και οι πρεσβείες τους ας μας βοηθήσουν να σωθούμε.

Σαρακοστή 2019, Ιερά Μονή Παρακλήτου South Carolina, USA