Ρήματα ζωής

Όπως ο ληστής (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, Καθηγούμενος Ι.Μ. Λογγοβάρδας Πάρου († 1980))

20 Απριλίου 2019

Όπως ο ληστής (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, Καθηγούμενος Ι.Μ. Λογγοβάρδας Πάρου († 1980))

20160420-2
Με την μετάνοια ο άνθρωπος δέχεται δεύτερο βάπτισμα και καθαρίζεται από τις μετά το βάπτισμα αμαρτίες του. Όταν μετανοήσει, εξομολογηθεί τα ανομήματά του και αποφασίσει να μην κάνει πλέον αμαρτίες, να τις μισήσει, αμέσως παίρνει την άφεση των πταισμάτων του και από αμαρτωλός σε μια στιγμή γίνεται δίκαιος, όπως ο ληστής που κέρδισε τον παράδεισο διότι μετανόησε.

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος