Ρήματα ζωής

Δίχως εξαιρέσεις (Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ)

21 Απριλίου 2019

Δίχως εξαιρέσεις (Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ)

20160421-2
Η προσευχή της μετάνοιας δόθηκε σ’  όλους δίχως εξαιρέσεις. Δόθηκε και σ’ εκείνους που είναι κυριευμένοι από τα πάθη και σ’ εκείνους που πέφτουν έμπρακτα στην αμαρτία. Αυτοί έχουν δικαίωμα να κραυγάζουν στον Κύριο για τη σωτηρία τους.

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ