Ρήματα ζωής

Να τα χρησιμοποιούμε (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

21 Μαΐου 2019

Να τα χρησιμοποιούμε (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Γνωρίζοντας ο φιλάνθρωπος Δεσπότης μας το ασθενές της προαιρέσεώς μας και το ευόλισθο, μας άφησε μεγάλα φάρμακα, την ανάγνωση των Γραφών για να τα χρησιμοποιούμε συνεχώς και για να μελετάμε τους βίους των αξιοθαύμαστων εκείνων και μεγάλων ανδρών έχοντάς τους για πρότυπα να μην αμελούμε την αρετή.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος